Installation - Debian 7 Wheezy


OS installing

This is an outdated system. Please use an installation manual on the https://www.voipsun.cz/doc_en/Debian_11_Bullseye


Main installation screen

Úvodní nabídka

Select install option


Language

Výběr jazyka

Choose language


Location

Umístění

Select your location


Keyboard layout

Keyboard layout

Select keyboard layout. If unsure select the default one.


Host name

Host name

Set host name


Domain name

Domain name

If unsure keep it empty.


Root password

root password

Set root password


User account

User account

Set name of your user


User account login name

User login name

Set your user login name


User account password

User account password

Set your username password


Partition disk

Partition disk

Partition your disk and if unsure select Guided - use entire disk


Partition disk - select disk

Partition disk

Select desired disk you want to install system on. All data will be lost!


Partition disk - select disk

Partition disk

Select all files in one partition


Partition disk - overview

Partition disk

Finish partitioning and write changes to disk


Partition disk - write changes

Partition disk

Confirm writing changes to disk.


Package manager

package manager

Select the nearest mirror


Package manager - Archive

package manager

Select one of the mirror


Package manager - proxy settings

package manager

If unsure keep it empty


Package manager - popularity-contest

package manager

Do not enable participation - select NO


Software selection

Software selection

Enable only SSH server and Standard system utilities


GRUB boot loader

GRUB

Select YES


Finish installation

Finish installation


Login to the installed system

Login

Login with user root and your password you selected

PBX installation

Run this commands which will install installation script

wget http://www.voipsun.cz/pbx/install_debian_7.sh
chmod 777 install_debian_7.sh
./install_debian_7.sh


Select language

Select language

Select your preferred language.


Confirm language

After confirming the script will download and install dependency packages.


MySQL root password

MySQL root password

During installation you will be prompted for MySQL root password. Recommended is to put some random password.

Remember this password for later use otherwise you will need to reinstall it! 


Packages installation

After installation process , you will be notified by information message.


MySQL database - server

MySQL server

Enter an address or FQDN of the MySQL server. In our case, the PBX will be installed on the same server where it is installed MySQL server. For this reason, leave the value 'localhost' and press ENTER to confirm.


MySQL root password

Enter the password for the root user of MySQL database. This is the password that you set during installation packages process.


MySQL database name

Enter the database name for PBX.


MySQL username

Enter the PBX username of MySQL database. We recommend set the pre-filled value or set a your own user.


MySQL password

Enter the password for PBX MySQL user.


Asterisk configuration

System user

Set username for nonroot user which will be used for running main applications. If unsure keep it default to voipsun_pbx


Installation prefix

If you would like to install to another folder then default change it. If unsure keep it default.

Example: /opt/voipsunpbx


TFTP server

TFTP server

Set TFTP folder path. If unsure keep it default.


Timezone / date settings

Timezone

Set your timezone / date accordingly.


Timezone

Continet settings.


Timezone

City


Timezone

Time format


Timezone

Date format.


Timezone

First day of week.


SSL certificates

SSL certificate generator for the WEB server


SSL certificate

Fill in accordingly or keep it default.


Asterisk installation

In this step this script will download last versions of

  • Asterisk 11
  • DAHDI - timer, analog/digital card drivers
  • LibPRI - ISDN library (optional)
  • SpanDSP - fax library
  • PtLIB - Portable Tools Library)


LibPRI

If you do not have digital card (ISDN) you can skip this


Summarize

List of packages which will be installed.


Final summarize


License installation

Under construction

Finalní souhrn

V našem případě máme na síťovém rozhraní eth0 adresu 172.16.205.134. Vaše adresa se bude s největší pravděpodobností lišit.

V dalším kroku zadejte do internetového prohlížeče zjištěnou adresu: https://172.16.205.134. Zobrazí se následující stránka s informaci o chybějící licenci.


WEB licence

Pokud jste od nás obdrželi licenci, nakopírujte ji sem.


WEB licence

Po nakopírování klikněte na tlačítko Recheck. Následně se vám zobrazí přihlašovací stránka do web rozhraní ústředny.


First login

Login

Enter default user/password - admin / admin and select language

Create your admin username


Users

Set your username and check "is admin"

After user creation go to settings and system configuration


Systémová konfigurace

Change your IP adress from 172.0.0.1 to your real IP address.

Select settings and generate configuration


Configuration generator


Chybová hláška

Ignor error "Asterisk is not running" and reboot your server with command on console: reboot.


Reboot

Po restartu je vaše ústředna kompletně nainstalována a připravena ke konfiguraci.

logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY