Voicemail


Elektronická hlasová odkazová schránka. Nahrané vzkazy můžou být zaslány na emailovou adresu, nebo jsou k dispozici přes hlasovou nabídku ústředny.


Nastavení


 • Jméno odesílatele - jméno odesílatele emailové zprávy. Např. Ústředna.
 • Adresa odesílatele - emailová adresa odesílatele emailové zprávy.
 • Maximální počet zpráv - maximální počet zpřáv ve hlasové schránce.
 • Max. délka zprávy - maximální délka nahraného vzkazu.
 • Min. délka zprávy - minimální délka nahraného vzkazu.
 • Max. délka osobní uvítací zprávy - maximální délka nahrané osobní uvítací zprávy.
 • Délka pauzy - maximální délka ticha. Pokud ústředna nezjistí žádnou hlasovou aktivitu, ukončí nahrávání vzkazu.
 • Citlivost ticha - detekce ticha.
 • Šablona emailu - šablona odesílaného emailu.
 • Předmět emailu - předmět odesílaného emailu.
  • Proměnné pro šablonu a předmět emailu
  • ${VM_NAME} - jméno odkazové schránky.
  • ${VM_DUR} - délka nahraného vzkazu.
  • ${VM_MSGNUM} - číslo nahraného vzkazu.
  • ${VM_MAILBOX} - číslo odkazové schránky.
  • ${VM_CALLERID} - číslo volajícího.
  • ${VM_CIDNUM} - číslo volajícího.
  • ${VM_CIDNAME} - jméno volajícího.
  • ${VM_DATE} - čas a datum přijetí zprávy.
 • Formát času a datumu - formát času a datumu.
  • Proměnné pro formát času a datumu - čas a datum přijetí zprávy.
  • A nebo a - den v týdny (pondělí, uterý...).
  • B, b nebo h - název měsíce (lede, únor...).
  • d nebo e - číselné vyjádření dne v měsíci (prvního, druhého...).
  • Y - rok.
  • I nebo l - hodiny (12 hodinový formát)
  • H nebo K - hodiny (24 hodinový formát)
  • M nebo N - minuty.
  • P nebo p - AM nebo PM.
  • Q - dnes, včera ...
  • R - 24 hodinový čas s minutami.
 • Zóna - definice časové zóny.


Odkazové schránky

Definice hlasových odkazových schránek. Tyto schránky je možné přiřadit k telefonní lince, nebo do nich nasměrovat hovor pomocí aplikace ve vstupním směrování.


Seznam schránek


Vytvoření, úprava a zrušení schránky

Novou schránku vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete schránku zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybranou schránku.


Nabídka


Vlastnosti schránky

Vlastnosti


 • Název - pojmenování hlasové schránky.
 • Hlasová schránka - číselný identifikátor schránky.
 • PIN - ochranný PIN kód pro zabezpečení proti neautorizovanému výběru hlasové schránky neoprávněnou osobou.
 • Emailová adresa - emailová adresa, na kterou se odesílají zprávy se zanechanými vzkazy.
 • Příloha k emailu - je-li tato volba zapnuta a je zadána emailová adresa, připojí se ke zprávě i zvuková nahrávka.
 • Vymazat po odeslání - po odeslání emailu se vzkaz na ústředně vymaže.
 • Telefonní číslo - příme telefonní číslo do hlasové schránky. Hlasová schránka přehraje hlásku nedostupnosti.
 • Poznámka - informativní text.
logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY