Vertical service codes


Vertikálními kódy se definují funkce ústředny, které se spouští vytočením, nebo zadáním kódu počas hovoru.


Vertikální kódy


 • Zaparkovat hovor - číslo na které se přesměruje hovor, který sa tzv. zaparkuje. Zaparkování je oznámeno číslem pozice, na kterou když se zavolá, je hovor odparkován. Standardní hodnota je 700.
 • Parkovací pozice - rozsah čísel, které jsou využity k zaparkování hovorů. Standardní hodnota je 701-720. Pozn.: rozsah parkovacích pozic nesmí kolidovat s vnitřním číslovacím plánem.
 • Max. čas park. hovoru'' - maximální doba zaparkovaného hovoru, po jejímž uplynutí je hovor zavěšen.
 • Transfer digit timeout - doba, po jejímž uplynutí je volba při zadávání čísla pro přesměrování považována za kompletní.
 • Digit timeout - prodleva v milisekundách mezi jednotlivými číslicemi, po jejímž uplynutí je kód považován za kompletní. Příklad: hodnotu nastavíte na 2000ms a chcete zadat kód *2. Mezi zadáním * a 2 nesmí uplynout delší doba než nastavená hodnota 2000ms. Po dokončení volby je opět po uplynutí nastavené doby 2000ms kód považován za kompletní. Kdyby jste zkrátili dobu například na 100ms, uživatel by neměl šanci v tak krátkém úseku zadat * a 2.
 • Pickup - kód, kterým se převezme hovor v tzv. skupině linek. Přiřazení linek do skupin se definuje ve vlastnostech linky
 • Pickup CID - kód, kterým se cíleně převezme hovor podle čísla volajícího. Příklad: kód je nastaven na *81. Na lince 100 zvoní hovor s číslem 222999222. Vytočením *81222999222 tak tento hovor stáhneme na svoji linku.
 • Blind transfer - kód, kterým je možno přesměrovat bez možnosti konzultace s účastníkem, na kterého se přepojuje.
 • Attendand transfer - kód, kterým je možno přesměrovat s možností konzultace s účastníkem, na kterého se přepojuje.
 • Transfer Dial Timeout - pokud je hovor přesměrován na jinou linku, pak tento parametr nastavuje délku vyzvánění (ve vteřinách), po které je hovor vrácen zpět na původní linku.
 • FAX transfer - číslo, které slouží k přesměrování hovoru na fax server. Není to kód, který se dá zadat během hovoru, musí se použít funkce přesměrování (Blind Transfer nebo pomocí SIP tranfer) s následným zadáním tohoto čísla.
 • Nahrávání hovoru na vyžádání - po kud se v průběhu hovoru vytočí kód, hovor se bude nahrávat. Nahrávání se vypne opětovným vytočením kódu.
 • Aktivace mobility extensions - aktivuje funkci mobility extensions.
 • Deaktivace mobility extensions - deaktivuje funkci mobility extensions.
 • Aktivace nepodmíněného přesměrování - zadáním kódu *72číslo se aktivuje okamžité přesměrování linky na požadované číslo. Zadáním kódu *92 se aktivuje okamžité přesměrování na číslo uložené z předchozího zadání. Zadání kódu je potvrzeno přehráním hlášky včetně přehrání čísla.
 • Deaktivace nepodmíněného přesměrování - deaktivuje nepodmíněné přesměrování.
 • Aktivace přesměrování při obsazení - zadáním kódu *90číslo se aktivuje přesměrování v případě obsazení linky na požadované číslo. Zadáním kódu *90 se aktivuje přesměrování na číslo uložené z předchozího zadání. Zadání kódu je potvrzeno přehráním hlášky včetně přehrání čísla.
 • Deaktivate přesměrování při obsazení - deaktivuje přesměrování při obsazení.
 • Aktivace přesměrování pokud nebere/nedostupnost - zadáním kódu *92číslo se aktivuje přesměrování pokud linka nebere, nebo je nedostupná, na požadované číslo. Zadáním kódu *92 se aktivuje přesměrování na číslo uložené z předchozího zadání. Zadání kódu je potvrzeno přehráním hlášky včetně přehrání čísla.
 • Deaktivace přesměrování pokud nebere/nedostupnost - deaktivuje přesměrování při nebere/nedostupnost.
 • Hlasová schránka - vstup do hlasové odkazové schránky.
 • Přihlášení agenta - přihlášení operátora do callcentra.
 • Odhlášení agenta - odhlášení operátora z callcentra.
 • Přihlášení pod jinou linkou - příhlášení linky pod jinou linku.
 • Odhlášení z jiné linky - odhlášení linky.
 • Vstup do konference s požadovaným číslem - zadáním kódu *201číslo se vstupuje do konference s požadovaným číslem. Příklad: linka zavolá na číslo 666123456 a tohoto účastníka přepojí do konference s číslem 10 tak, že přepojí hovor na číslo *20110. Takto lze opakovaně připojovat libovolný počet účastníku do konference. Pro vstup do konference se vytočí ten samý kód.
 • Vstup do hlasového menu - vstup do hlasové nabídky ústředny.
 • Buzení telefonem - aktivace/rušení buzení telefonem.
logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY