Telephone directory


Budík se používá k buzení telefonem. V nastavenou dobu ústředna zavolá na zvolenou telefonní linku a přehrá přednastavenou budící hlášku, nebo zvolenou hlášku. Buzení lze nastavit taky zavoláním na kod ústředny - typicky na *99. Kód se nastavuje v Nastavení -> Telefonní nastavení -> Vertikální kódy. Ve správcovském rozhraní nelze využívat funkci Click2Dial. Ta je dostupná pouze v uživatelském rozhraní a umožňuje vytočení hovoru kliknutím na zvolené číslo kontaktu.


Telefonní seznam


Vytvoření, úprava a zrušení kontaktu

Nový kontakt vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete kontakt zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybraný kontakt.


Nabídka


Vlastnosti kontaktu

Vlastnosti


  • Název - jméno kontaktu.
  • Vlastník kontaktu - vlastník kontaktu - pokud není kontakt označen jako veřejný, zobrazí se pouze vlastníkovi kontaktu.
  • Interní číslo - interní zkrácené číslo v rámci ústředny.
  • Telefonní číslo - veřejné telefonní číslo.
  • Mobilní číslo - mobilní telefonní číslo.
  • Email - emailová adresa kontaktu.
  • Veřejný kontakt - kontakt se zobrazí i dalším uživatelům ústředny.
  • Poznámka - informativní text.
logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY