System configuration


Nastavení systémových proměnných.


Systémová konfigurace


 • Adresář pro data (SPOOL) - adresář pro Asterisk data. Výchozí - /var/spool/asterisk.
 • Adresář pro knižnice (LIB) - adresář pro Asterisk knihovny a AGI skripty. Výchozí - /var/lib/asterisk.
 • Adresář pro konfiguraci (ETC) - adresář s konfiguračními soubory Asterisku. Výchozí - /etc/asterisk.
 • Adresář pro Asterisk moduly - adresář s modulmi Asterisku. Výchozí - /usr/lib/asterisk/modules.
 • Adresář pro run/socket - adresář s informacemi o běhu Asterisku. Výchozí - /var/run/asterisk.
 • Adresář pro logy - adresář s log soubory Asterisku. Výchozí - /var/log/asterisk.
 • Adresář pro spustitelné binárky - adresář se spustitelnými programy Asterisku. Výchozí - /usr/sbin.
 • Uživatel s oprávněním pro spuštění Asterisku - uživatel pod jehož jménem bude spuštěn Asterisk.
 • Skupina s oprávněním pro spuštění Asterisku - skupina pod jejímž jménem bude spuštěn Asterisk.
 • IP adresa ústředny - definice IP adresy ústředny. Používá se pouze k autokonfiguraci. Více adres oddělte mezerou.
 • MySQL server - adresa databázového serveru. Výchozí - localhost.
 • MySQL databáze - jméno databáze.
 • MySQL uživatel - uživatel databáze.
 • MySQL heslo - heslo do databáze.
 • Časová zóna - výběr časové zóny.
 • Formát datumu - definice formátu datumu.
 • Formát času - definice formátu času.
 • Začátek týdne - výběr dne, kterým začíná týden.
 • TFTP adresář - adresář pro soubory TFTP serveru. Do adresáře budou generovány soubory autokonfigurace.
 • FTP adresář - adresář pro soubory FTP serveru. Do adresáře budou generovány soubory autokonfigurace.
 • HTTP adresář - adresář pro soubory web serveru. Do adresáře budou generovány soubory autokonfigurace.
 • Výchozí emailová adresa v hlavičce FROM - emailová adresa, která se bude objevovat ve jménu a adrese emailů odeslaných z ústředny.
 • Složka zvukových souborů - adresář se zvukovými soubory ústředny. Výchozí - /var/lib/asterisk/sounds.
 • Aplikace záznamu - výběr aplikace pro záznam hovoru. Typy:
  • MixMonitor - mono nahrávka, která obsahuje sloučenou nahrávku volajícího a volanýho.
  • Monitor - stereo nahrávka, v jednom kanále je nahraný volající a ve druhem zase volaný.
logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY