Switches


Přepínačem lze měnit chování ústředny bez nutnosti přístupu k administračnímu rozhraní. Přepínač má dva stavy - „zapnuto“ a „vypnuto“. Změna nastavení přepínače se provádí zavoláním na nastavené telefonní číslo přepínače. Po vyzvednutí je volajícímu oznámen jeho stav. Pokud je přepínač chráněn PIN kódem, je volající vyzván k jeho zadání za pomocí tónové DTMF volby. Poté je volajícímu nabídnuto změnit stav stisknutím 0 (pro vypnuto) nebo 1 (pro zapnuto). Nastavení přepínače je možné měnit podle časových intervalů. Pokud je spínač manuálně přepnut do jiného stavu, než má podle aktuálního času být, přepínač se automaticky přepne při zmeně času (Typicky se toto používá v režimu den/noc, kdy je žádoucí ústřednu přepnout do režimu noc dříve, než je standardní doba přepnutí). Vytvořený přepínač se používá ve vstupním směrování a jeho funkce je obdobná jako funkce „Goto“. Pokud je přepínač ve stavu zapnuto, pokračuje se do vstupního směrování, jeho čísla a značku uvedenou v parametrech aplikace. Pokud je ve stavu vypnuto, pokračuje se na další aplikaci v pořadí.


Přepínač

Vytvoření, úprava a zrušení přepínače

Nový přepínač vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete přepínač zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybraný přepínač.


Nabídka


Vlastnosti přepínače

Vlastnosti přepínače


  • Název - pojmenování přepínače.
  • Číslo - přímé telefonní číslo na ovládání přepínače. Funguje při volání z vnitřních linek ústředny.
  • Heslo - volitelný ochranný PIN kód, sloužící k ochraně před neoprávněnou změnou stavu přepínače. Přehrání stavu přepínače nevyžaduje heslo.
  • Zvukový soubor - volitelná hláška, která se přehrá po zavolání na číslo přepínače.
  • Tabulka časů - volitelné tabulky časů, počas kterých bude přepínač ve vypnutém stavu.
  • Email - volitelná adresa, na kterou se budou odesílat informace o změne stavu přepínače.
  • Poznámka - informativní text.
logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY