SIP trunks


SIP kanál (SIP trunk) je založen na stejnoměnném protokolu, kde se hovor přenáší prostřednictvím IP protokolu. SIP kanál slouží především jako vstupno/výstupní komunikační kanál s ústřednou poskytovatele hlasových služeb. Může být použit i jako kanál s VoIP bránou, případně i s VoIP telefonem. Pro připojení telefonu však doporučujeme použít kanály v linkách.


SIP kanál je nutné vždy přiřadit do vstupního směrování, ve kterém se budou obsluhovat příchozí hovory. Bez přiřazení by byl neaktivní. Na volání do SIP kanálu se pak používá aplikace ve vstupním směrování Volat kanál, nebo se kanál přiřadí do pravidla ve výstupním směrování. Toto výstupní směrování se pak přiřadí linkám, nebo se zavolá přes vstupní směrování pomocí aplikace Volat výstupní směrování.


SIP kanály


Vytvoření, úprava a zrušení SIP kanálu

Nový SIP kanál vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete kanál zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybraný SIP kanál.


Nabídka


Vlastnosti SIP kanálu

Vlastnosti SIP kanálu


 • Název - pojmenování SIP kanálu.
 • SIP přihlašovácí jméno - autorizační jméno.
 • Heslo - autorizační heslo.
 • Host - IP adresa nebo klíčové slovo dynamic. V případě vyplněné IP adresy není nutná registace IAX na PBX. V případě slova dynamic se očekává, že se VoIP zařízení bude registrovat k ústředně. Po úspěšné registraci dojde k zapamatování zdrojové IP adresy a zdrojového komunikačního portu. Bez registrace by fungovali pouze příchozí hovory z VoIP zařízení, které jsou ověřovány na základě přihlašovacího jména a hesla.
 • From domain - přidá se do SIP hlaviček FROM doména.
 • From username - přidá se do SIP hlaviček informace o uživatelském jménu. Tento parametr můžou vyžadovat někteří poskytovatele hlasů.
 • NAT - tato volba způsobí ignorování IP adresy a portu uváděného v SIP nebo SDP hlavičkách a komunikuje se vzdáleným koncem na základě příchozích paketů.
 • Registrace - zabezpečí, že se ústředna bude snažit zaregistrovat na protější ústřednu nebo jiné SIP zařízení.
 • Tarif - výběr tarifikační tabulky.
 • Jazyk hlášek - výchozí jazyk přehrávaných hlášek.
 • SRTP - šifrovaný přenos hlasu.
 • TLS - šifrovaná signalizace.
 • Reinvite - slouží k tomu, aby spolu mohli dva SIP klienti komunikovat napřímo bez účasti ústředny. Pak je ale hovor na ústředně ukončen a ta si již nevede žádné informace o ukončení spojení. Stejně tak není možné během hovoru využít funkce ústředny, jako přepojování, či konference. K přesměrování media streamu je použitá SIP reinvite metoda, která se dá vypnutím volby Reinvite zcela zakázat.
 • DTMF mód - výběr DTMF signalizace. Doporučená hodnota je RFC2833. Více informací lze nalézt na internetové stránce http://www.ietf.org/rfc/rfc2833.txt.
 • RTP Timeout - pokud po dobu zadanou tímto parametrem není žádná RTP nebo RTCP aktivita během hovoru, tak se hovor ukončí. Hodnota se zadává ve vteřinách.
 • RTP Hold Timeout - pokud po dobu zadanou tímto parametrem není žádná RTP nebo RTCP aktivita během odloženého hovoru (HOLD), tak se hovor ukončí. Hodnota musí být větší než hodnota zadaná v RTP timeout a zadává se ve vteřinách.
 • RTP Keep Alive - generuje RTP aktivitu na udržení spojení v případě přechodu přes NAT. Standardně vypnuté.
 • Progress Inband - generování signalizace v inband. Nikdy znamená, že se inband signalizace nepoužije ani v případě, že jí vzdálený SIP klient zasílá.
 • Overlap vytáčení - povolení postupné kompletace volaného čísla.
 • Qualify - slouží ke kvalifikování vzdáleného konce na základě odezvy v milisekundách. Přípustná jsou čísla, nebo číslice nula, která tuto metodu vypne. Pokud je odezva vyšší než uvedená hodnota, SIP klient je dočasně vyřazen do doby, než odezva klesne pod uvedenou hodnotu. Odchozí hovory z SIP kanálu se na tuto metodu nevztahují. Tato volba má dále vliv na hodnoty Status v tabulce Diagnostika – SIP status. Pokud je hodnota qualify

no, ve sloupci je zobrazeno Unmonitored. V opačném případě je zobrazeno OK (čas v ms), LAGGED (čas v ms) nebo UNKNOWN.

 • Zařízení - výběr zařízení pro automatickou konfiguraci.
 • MAC adresa - MAC adresa zařízení je potřebná k vygenerování automatické konfigurace. Možné formáty zápisu – 00.11.22.33.44.55, 00:11:22:33:44:55, 00-11-22-33-44-55, 001122334455.
 • IP adresa ústředny - zde vyberte IP adresu, na kterou se budou telefony registrovat. IP adresy si můžete vydefinovat v Nastavení -> Systémová konfigurace.
 • Poznámka - informativní text.
 • T38 pass througth - povolí přenos faxu přes T.38 protokol.
 • Povolit video - povolí přenos videa.
 • Priorita kodeků - nastavuje povolený kodeky a jejich prioritu. Dostupnost kodeků závisí od nahraných modulů kodeků v Asterisku.
 • Povolené IP adresy - umožňuje povolit pakety na IP vrstvě. Syntaxe – IP adresa/síťová maska. Pokud chcete zadat více IP adres, nebo adresních rozsahu tak je oddělte pomocí čárky „,“. Příklad – 192.168.0.5/255.255.255.255, 10.0.0.0/12 – povolí komunikaci z adresy 192.168.0.5 a adresního rozsahu 10.0.0.0/12.
 • Zakázané IP adresy - umožňuje zakázat pakety na IP vrstvě. Syntaxe – IP adresa/síťová maska. Pokud chcete zadat více IP adres, nebo adresních rozsahu tak je oddělte pomocí čárky „,“. Příklad – 0.0.0.0/0.0.0.0 – zakáže všecho. V tom případě je nutno vyplnit položku Povolené IP adresy.
 • Insecure - ovlivňuje ověřování příchozího volání. Možnosti:
  • port - pro příchozí hovory se nekontroluje zdrojový port.
  • invite - příchozí hovor se neautentifikuje.
  • port,invite – kombinace obou předchozích možností.
 • Limit hovorů - maximální počet souběžných hovorů.
 • Číslo volajícího - zde si můžete nadefinovat číslo volajícího, které se bude zobrazovat u odchozích hovorů vedených přes SIP kanál. Pokud číslo nevyplníte, nastaví se jako volající číslo, které je nastavenu ve vlastnostech linky, nebo číslo nastavené ve vstupním nebo výstupním směrovaní. Číslo volajícího se vyplňuje jenom ve specifických případech.
 • Povolit přepojování - povolí, nebo zakáže přepojení hovoru pomocí SIP transferu. Tuto metodu používa většina VoIP zařízení.
logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY