SIP-TLS keys


Pomocí TLS se zašifruje SIP signalizace ústředny a protějších SIP zařízení. Zde se generují klíče pro ústřednu a klienty (protější SIP zařízení). Klíč se může do zařízení nahrát automaticky, nebo ručně přes web rozhraní zařízení. Ve většině případů, je nutné automaticky nahraný klíč ještě v zařízení povolit.


Seznam klíčů


Vytvoření, úprava a zrušení klíče

Nový klíč vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete klíč zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybraný klíč.

Nejprve si musíte vytvořit klíč pro ústřednu a následně až pak klíče pro klienty.


Nabídka


Vlastnosti klíče - server

Vlastnosti


 • Název - pojmenování klíče.
 • Typ - server.
 • Jméno organizace - libovolné jméno organizace.
 • Passphrase - ochranné heslo. Toto heslo se pak zadává při vytváření klíčů pro klienty.
 • Poznámka - informativní text.


Vlastnosti klíče - klient

Vlastnosti


 • Název - pojmenování klíče.
 • Typ - klient.
 • Jméno organizace - libovolné jméno organizace.
 • Název klienta - pojmenování klienta.
 • Hostname klienta - IP adresa, nebo doménový název klienta. Může být i vymyšlený název.
 • Passphrase - ochranné heslo. Heslo musí být stejné, jako u klíče pro ústřednu (server).
 • Poznámka - informativní text.
logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY