Provisioning


Provisioning slouží pro automatickou konfiguraci VoIP zařízení. Většina zařízení se konfiguruje automaticky pomocí protokolu TFTP. Některé pak pomocí HTTP, nebo FTP. Informaci o autokonfiguračním serveru poskytuje zařízením DHCP server za pomocí volby 66 TFTP server name.

V záložce Zařízení se definují VoIP zařízení, kterým se pak přiřazují vytvořené šablony v záložce Šablony.


Provisioning zařízení


Vytvoření, úprava a zrušení VoIP zařízení

Nové VoIP zařízení vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete zařízení zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybrané VoIP zařízení.


Nabídka


Vlastnosti VoIP zařízení

Vlastnosti VoIP zařízení


 • Název - pojmenování VoIP zařízení.
 • Kód - kód zařízení. Libovolný text bez mezer.
 • Metoda - výběr metody autokonfigurace:
  • tftp - konfigurační soubory budou umístěny do složky TFTP serveru.
  • ftp - konfigurační soubory budou umístěny do složky FTP serveru.
  • http - konfigurační soubory budou uméstěny do složky web serveru.
 • Formát MAC adresy - formát MAC adresy v názvu konfiguračního souboru. Příklad aabbccdd1122, v názvu souboru se proměnna %MAC% nahradí za MAC adresu ve zvoleném formátu. Pokud tedy budeme mít v šabloně nastaven název %MAC%.cfg, výslední název souboru bude aabbccdd1122.cfg.
 • Výchozí IP adresa - IP adresa ústředny. Tato výchozí adresa se využíva v konfiguračních souborech, které jsou společné pro více zařízení. Typicky - jeden hlavní konfigurační soubor, který si konfigurované zařízení stáhne a z jeho obsahu se dozví informaci o upgrade firmware a o umístnění konfiguračních souborů. V jiných případech, se používa IP adresa, která je zadaná přímo ve vlastnostech SIP kanálu konfigurovaného zařízení.
 • Poznámka - informativní text.

Seznam šablon

Seznam šablon vyvoláte kliknutím na záložku Šablony. Každé zařízení musí mít přiřazenu minimálně jednu šablonu.


Seznam šablon


Vytvoření, úprava a zrušení šablony

Novou šablonu vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete šablonu zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybranou šablonu.


Nabídka


Vlastnosti šablony

Vlastnosti šablony


 • Název - pojmenování šablony.
 • Zařízení - přiřazení zařízení k šabloně.
 • Název souboru - jméno vygenerovaného autokonfiguračního souboru. Pro globální konfigurační soubor, který je společný pro více zařízení stejného typu se používa neměnný název bez proměnných. Například polycom_330. V ostatních případech se používá název složený z promenných:
  • %GRANDSTREAM_ENCODE% - tato proměnná spustí po vygenerování konfiguračního souboru speciální funkci, která zakóduje konfigurační soubor, tak aby ho telefon zpracoval. Tuto funkci využívají pouze telefony od výrobce Grandstream.
  • %MAC% - tato proměnná je nahrazena MAC adresou, která je nastavena ve vlastnostech SIP kanálu, který je přiřazen lince.
 • Globální část šablony - část šablony, která se v konfiguračním soubore vygeneruje pouze jednou. Zpravidla obsahuje všeobecné konfigurační parametry o nastavení sítě, časovém pásmu, dialplánu, funkčních tlačidlech atd. Do globální části šablony se vkládá linková část šablony za pomocí proměnně %LINE_CONFIG%. Dostupné proměnné pro globální část:
  • %PBX_IP% - IP adresa ústředny. Pokud se jedná o společný konfigurační soubor se statickým názvem souboru, bude mít %PBX_IP% hodnotu, která je zadaná ve vlastnostech zařízení. V jiném případě se bude jednat o adresu nastavenou ve vlastnostech SIP kanálu.
  • %LINE_CONFIG% - obsah linkové části šablony.
  • %NAME% - jméno linky.
  • %USERNAME% - uživatelské autorizační jméno SIP kanálu.
  • %PASSWORD% - autorizační heslo SIP kanálu.
 • Obnovit z defaultní šablony - obnoví globální část šablony na výrobcem přednastavený obsah. V klidu můžete tedy upravovat šablonu a v případě problémů ji obnovit do výchozího obsahu. Tlačidlo se objevuje pouze u přednastavených šablon.
 • Linková část šablony - část šablony, která obsahuje měnící se údaje. Zpravidla obsahuje nastavení jednotlivých SIP účtů. Tímto způsobem je umožněna automatická konfigurace například jednoho VoIP telefonu, který bude mít více telefonních účtů. Postačí ve vlastnostech linkových kanálů jenom vybrat stejné zařízení, zadat stejnou MAC adresu a nastavit pořadí linky. Dostupné proměnné.
  • %PBX_IP% - IP adresa ústředny. Jedná se o adresu nastavenou ve vlastnostech linkového SIP kanálu.
  • %NAME% - jméno linky.
  • %USERNAME% - uživatelské autorizační jméno linkového SIP kanálu.
  • %PASSWORD% - autorizační heslo linkového SIP kanálu.
  • %POSITION% - pozice linky.
 • Obnovit z defaultní šablony - obnoví globální část šablony na výrobcem přednastavený obsah. V klidu můžete tedy upravovat šablonu a v případě problémů ji obnovit do výchozího obsahu. Tlačidlo se objevuje pouze u přednastavených šablon.
 • Poznámka - informativní text.
logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY