Outgoing routes

Výstupní směrování

Výstupní směrování se používá k zabezpečení odchozího hovoru z ústředny do odchozích kanálů. Výstupní směrování se dělí na tabulky pravidel a skupiny tabulek. Tabulka pravidel obsahuje seznam extenzí, které určují, do jakého kanálu se dané číslo směruje. Výstupní směrování se přiřazuje linkám v jejích nastavení a v rúzných aplikacích vstupního směrování.

Výstupní směrování

Vytvoření, úprava a zrušení výstupního směrování

Nové výstupní směrování vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete směrování zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybrané směrování.

Nabídka

Úprava


Seznam pravidel výstupního směrování

Po rozliknutí vybraného výstupního směrování, se zobrazí seznam pravidel, na kterých základě je obsloužen vedený hovor.

Seznam pravidel

Vytvoření, úprava a zrušení pravidla

Vytvoření, úpravu nebo odstranění pravidla vykonáte kliknutím na tlačidlá Nový záznam, Upravit nebo Vymazat. Úpravu nebo odstranění vykonáte také kliknutím pravým tlačidlem myši na vybrané pravidlo.


Nabídka


Vlastnosti pravidla

V pravidlách se defingují čísla stejným zápisem jako ve vstupním směrování. Ústředna pak nasměruje hovor do nejkonkrétnějšího pravidla ve vybraném výstupním směrovaní.

Příklad:

Mame dva pravidla s čísly _X. a _91X.

Pokud se bude volat číslo 910555444, bude hovor směrován přes pravidlo _91X. a všechny hovory na všechny ostatní čísla přes pravidlo _X.


Vlastnosti pravidla


 • Číslo - zde se definuje telefonní číslo, nebo číselný blok.
  • Příklady:
  • Celé číslo: 800123456 - zápis reprezentuje jedno číslo 800123456.
  • Blok čísel: _6X. - zápis reprezentuje minimálně trojmístné čísla, které začínají číslicou 6.
  • Blok čísel: _5[48]X - zápis reprezentuje pouze trojmístné čísla, která začínají 54 a 58. To znamená bloky čísel od 540 do 549 a od 580 do 589.
  • Blok čísel: _50[1-5] - zápis reprezentuje pouze trojmístné čísla od 501 do 505.
  • Blok čísel: _50[1278] - zápis reprezentuje pouze trojmístné čísla a to 501, 502, 507 a 508.
  • Příklady s rozlišením čísla volajícího:
  • Celé číslo: 800123456/600987789 - na toto pravidlo bude hovor nasměrován v případě, že volající bude mít číslo 600987789 a bude volat na 800123456.
  • Celé číslo / blok čísel: 800123456/_[67]! - pokud bude volající volat z čísla začínající 6 nebo 7 na číslo 800123456.
  • Blok čísel / blok čísel: _2XX/_[2345]! - pokud bude voljící volaz z čísla začínající 2, 3, 4 nebo 5 na trojmístné číslo začínající 2.
  • Rozlišovaní čísel je vhodné pokud chcete rozdělit volajících dle regionu, z kterého volají a následně například spojit s operátorem na pobočke, která sídlí nejblíže k volajícímu. Případně volajícím z různých regionů můžete přehrát různé hlášky.
  • Zástupní znaky. Pokud definujete blok čísel pomocí některého zástupního znaku musíte vždy na začátek definice přidat podtržítko. Viz vzorové zápisy níže.
  • „X“: je libovolné číslo od 0 do 9.
   • Zápis _4X - jsou všechna dvoumístní čísla začínající 4. To znamená od 40 do 49.
  • „Z“: je libovolné číslo od 1 do 9.
   • Zápis _4Z - jsou dvoumístní čísla začínající 41. To znamená od 41 do 49.
  • „N“: je libovolné číslo od 2 do 9.
   • Zápis _4N - jsou dvoumístní čísla začínající 42. To znamená od 42 do 49.
  • „.“: reprezentuje všechna zbývající čísla kromé těch, které jsou uvedeny před znakem „.“.
   • Zápis _4. - jsou všechna čísla začínající číslicou 4, kromě čtyřky samotné.
  • „!“: představuje nula až nekonečný počet číslic.
   • Zápis _4! - jsou všecha čísla začínající číslicou 4 včetně čtyřky samotné.
  • Upozornění: nepoužívejte kombinaci „_.“, která zahrnuje speciální extenze s (start), i (invalid), h (hangup). V tomto

případě by mohlo dojít k nedefinovanému chování ústředny. Nejvhodnejší způsob definice všech čísel je „_X.“ nebo „_X!“

 • Typ kanálu - volba typu kanálu. Na výběr jsou SIP trunk, skript, nebo zákaz. Pokud zvolíte zákaz, volajícímu se přehraje hláska o zákaze volání na cílové číslo.
 • SIP kanál - v případě, že vyberete typ kanálu SIP, objeví se nabídka s výběrem SIP trunku.
 • Skript - v případě, že vyberete typ kanálu Skript, objeví se nabídka s výběrem skriptu.
  • Parametry pro skript - definice proměnných, kterých hodnota se přenese do skriptu. Více proměnných oddělte středníkem. Příklad: promennaA=60;promennaB=10;promennaC=${EXTEN}.
 • Limit hovorů - maximální počet souběžně vedených hovorů.
 • Délka zvonění - maximální délka vyzvánění ve vteřinách.
 • Maximální délka hovoru - omezení maximální délky vedeného hovoru ve vteřinách.
 • Záznam hovoru - zapne nahrávání hovoru.
 • Přefix před název souboru - prefix, který se objeví v názvu souboru. Příklad: prefix VoIPsun se ve výsledném názvu objeví následovně: OUT-VoIPsun-ČÍSLO_VOLAJÍCÍHO-ČÍSLO_VOLANÉHO-20150302-115033-4812843476.wav
 • Ponechat interní číslo - jako číslo volajícího se použije interní číslo linky, z které je hovor veden.
 • Odchozí číslo volajícího - výber jednoho ze čtyř možných čísel volajícího. Čísla se nastavují ve vlastnostech linky.
 • Vlastní číslo - pokud je vyplněno, použije se jako číslo volajícího právě vlastní číslo.
 • Odchozí přepis čísla - výber odchozí přepisovací tabulky, na základě které se přepíše číslo volaného.
 • Odstranit zleva - odstraní zadaný počet číslic ze začátku volaného čísla.
 • SIP diversion - u přesměrovaných hovorů aktivuje funkci SIP diversion, která zabezpečí předání původního čísla volajícího a čísla přesměrované linky. Tím umožní zobrazit na cílovem telefonu číslo skutečného volajícího a ne číslo přesměrovaného telefonu. Tuto funkci musí podporovat poskytovatel hlasových služeb.
 • Tarif - ceník, na základě kterého se bude účtovat hovor.
 • Záložní směr - pokud z nejakého důvodu zlyhá volání pres vybraný kanál a jsou nadefinovány záložné směry, pokusí se ústředna spojit hovor přes tyto zálohy.


Záložní směr

 • Typ kanálu - volba typu kanálu. Na výběr jsou SIP trunk, skript, nebo zákaz. Pokud zvolíte zákaz, volajícímu se přehraje hláska o zákaze volání na cílové číslo.
 • SIP kanál - v případě, že vyberete typ kanálu SIP, objeví se nabídka s výběrem SIP trunku.
 • Skript - v případě, že vyberete typ kanálu Skript, objeví se nabídka s výběrem skriptu.
  • Parametry pro skript - definice proměnných, kterých hodnota se přenese do skriptu. Více proměnných oddělte středníkem. Příklad: promennaA=60;promennaB=10;promennaC=${EXTEN}.
 • Limit hovorů - maximální počet souběžně vedených hovorů.
 • Tarif - ceník, na základě kterého se bude účtovat hovor.
logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY