Outgoing rewrite rules

Výstupní přepis

Výstupní přepis slouží k manipulaci čísla volaného dle nastavených vzorů.


Výstupní přepis

Vytvoření, úprava a zrušení výstupního přepisu

Nový výstupní přepis vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete směrování zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybrané směrování.


Nabídka


Úprava


Seznam pravidel výstupního přepisu

Po rozliknutí vybraného výstupního přepisu, se zobrazí seznam pravidel, na kterých základě je číslo modifikováno.


Seznam pravidel


Vytvoření, úprava a zrušení pravidla

Vytvoření, úpravu nebo odstranění pravidla vykonáte kliknutím na tlačidlá Nový záznam, Upravit nebo Vymazat. Úpravu nebo odstranění vykonáte také kliknutím pravým tlačidlem myši na vybrané pravidlo.


Nabídka


Vlastnosti pravidla

V pravidlách se definují čísla stejným zápisem jako ve vstupním směrování nebo výstupním směrování. Ústředna pak přepíše číslo volaného dle nejkonkrétnějšího pravidla ve vybraném výstupním směrovaní.

Příklad:

Mame dva pravidla s čísly _X. a _91X.

Pokud se bude volat číslo 910555444, bude se aplikovat přepis čísla v pravidle _91X. a všechny ostatní hovory přes přepis v pravidle _X.


Vlastnosti pravidla


  • Číslo - zde se definuje telefonní číslo, nebo číselný blok.
  • Prefix: je číslo, které se přidá na začátek původního čísla.
  • Ořezat zleva: počet číslic, které budou oříznuty zleva (ze začátku čísla).
  • Ponechat číslo: je-li vypnuto, ve výsledném přepisu se uplatňuje pouze prefix a suffix. V opačném případě se přepis skládá z přepis-číslo-suffix. Číslo se navíc může oříznout zleva nebo zprava.
  • Ořezat zprava: počet číslic, které budou oříznuty zprava (z konce čísla).
  • Suffix: je číslo, které se přidá na konec čísla.

V našem příkladě se u čísel začínajích nulou odmaže první číslice. Takže pokud je volané číslo 0800123456, tak výsledné číslo bude 800123456.

logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY