Fax accounts


Definice virtuálních faxových účtů pro příjem a zasílání faxů přímo z ústředny bez nutnosti vlastnit faxový přístroj. Příchozí fax je uložen v ústředně a odeslán ve formě přílohy na emailovou adresu uživatele. Odchozí fax se odesíla z uživatelského faxového rozhraní, kde se odešle PDF dokument ve formě faxu na zadané telefonní číslo.


Seznam faxových účtů


Vytvoření, úprava a zrušení faxového účtu

Nový faxový účet vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete účet zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybraný účet.


Nabídka


Vlastnosti

Vlastnosti


 • Název - název faxového účtu.
 • Telefonní číslo - veřejné telefonní číslo faxového účtu.
 • Tarif - přiřazení tarifikační tabulky.
 • Výstupní směrování - přiřazení výstupního směrování.
 • Uživatelské jméno - přihlašovací jméno do faxového web rozhraní.
 • Heslo - přihlašovací heslo.
 • Hlavička faxu - text, který se přidá do hlavičky odesílaných faxů.
 • Email - emailová adresa, na kterou bude odeslán příchozí fax a případně i notifikační informace.
 • Notifikace - obsazeno - v případě, že je cílový fax obsazen, odešle na email notifikaci o neúspěšném pokusu z důvodu obsazení.
 • Notifikace - chyba přenosu - v případě, že se odesílaná fax neodeslal úspěšně, odešle na email notifikaci o neúspěšném pokusu z důvodu chyby přenosu.
 • Notifikace - nezvedá - v případě, že je cílový fax hovor nepřijímá, odešle na email notifikaci o neúspěšném pokusu z důvodu nevyzvednutí.
 • Počet opakování - obsazeno - počet opakování odeslání faxu v případě, že bylo obsazeno.
 • Počet opakování - chyba přenosu - počet opakování odeslání faxu v případě, že došlo k chybě přenosu.
 • Počet opakování - nezvedá - počet opakování odeslání faxu v případě, že cílový fax nevyzvednul příchozí hovor.
 • Poznámka - informační text.
logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY