CID Lookup


CID Lookup se používá ke zjišťování jména volajícího na základě jeho telefonního čísla. Pro zjištění jména se používá interní, externí databáze nebo propojení přes HTTP/HTTPS protokol.


Interní databáze

Seznam jmen a čísel je uložen v interní databáze ústředny.


Interní databáze


Seznam čísel a jmen v interní databázi

Seznam telefonních čísel a jim přiřazených jmen.


Seznam


Vytvoření, úprava a zrušení záznamu

Nový záznam vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete záznam zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybraný záznam.


Nabídka


Vlastnosti záznamu

Vlastnosti


  • Číslo - telefonní číslo, ke kterému se přiřadí jméno.
  • Jméno - jméno, které e přiřadí k zadanému telefonnímu číslu.
  • Poznámka - informativní text.


Externí databáze

Seznam jmen a čísel je uložen v externí databázi, ke které se ústředna připojí za pomocí nastavených přihlašovacích údajů.


Externí databáze


  • MySQL server - IP adresa, nebo doménový nazev MySQL serveru.
  • Databáze - název databáze.
  • Uživatel - přihlašovací jméno do MySQL.
  • Heslo - heslo do MySQL.
  • Dotaz - dotaz do MySQL, kterým získáme jméno. Příklad: SELECT name FROM cid_lookup WHERE number=${CALLERID(num)} or number='00420${CALLERID(num)}' LIMIT 1


HTTP URL

Seznam jmen a čísel je uložen na externím serveru. Ústředna si zjišťuje názvy jmen za pomocí HTTP dotazů, kdy aplikaci na vzdáleném serveru odešle HTTP požadavek s telefonním číslem a následně v odpovědi očekává jeho jméno.


HTTP URL


logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY