Asterisk manager


Asterisk manažér je rozhraní, které slouží pro připojení monitorovacích a konfiguračních nástrojů třetích stran. Rozhraní umožňuje připojení do ústředny např. pomocí telnetu, php aplikacemi, C++ aplikacemi, Perl aplikacemi, Java aplikacemi a jinými. Pomocí API se dá získat aktuální výpis hovorů, inicializovat nový hovor, monitorovat stav ústředny atd.


Více informací naleznete na:

https://wiki.asterisk.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=4817239


Seznam uživatelů


Vytvoření, úprava a zrušení API uživatele

Nového uživatele vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete uživatele zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybraného uživatele.


Nabídka


Vlastnosti

Vlastnosti


 • Uživatelské jméno - přihlašovací jméno API účtu.
 • Heslo - přihlašovací heslo.
 • Povolené IP - zápis 0.0.0.0/0.0.0.0 znamená všechny sítě (adresní rozsah/maska sítě). Více adres oddělte stredníkem, nebo čárkou.
 • Zakázané IP - zápis 0.0.0.0/0.0.0.0 znamená všechny sítě (adresní rozsah/maska sítě). Více adres oddělte stredníkem, nebo čárkou.
 • Write timeout - minimální časový interval, v kterém jsou odesílány a přijímány požadavky a informace do a z ústředny.


 • Systém - podává informace o systému a umožňuje spustit příkazy k reloadu, restartu nebo vypnutí ústředny.
 • Originate - oprávnění k vytvoření nového hovoru.
 • Call - informace o hovorech s možností nastavit různé informace do probíhajícího hovoru.
 • Log - logovací informace.
 • Verbose - detailnejší informace.
 • Command - oprávnění ke spuštení Asterisk CLI příkazu.
 • Agent - informace o frontách a agentech, oprávnění k manipulaci s agentami ve frontách.
 • User - oprávnění pro příjem nebo zasílání UserEvent zpráv.


 • Poznámka - informační text.
logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY