Agents


Agenti fungují jako dynamický členové front callcentra. Přihlašují a odhlašují se pomocou kódů, nastavených ve vertikálních kódech ústředny. Každý agent musí být přiřazen do fronty callcentra. V opačném případě, nedojde ke korektnímu přihlášení agenta do fronty.


Agenti


Vytvoření, úprava a zrušení agenta callcentra

Nového agenta vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete agenta callcentra zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybraného agenta.


Nabídka


Vlastnosti agenta

Vlastnosti agenta


  • Název - pojmenování agenta.
  • Číslo agenta - přihlašovací číslo agenta.
  • PIN - přihlašovací PIN kód agenta.
  • Automatické odhlášení - pokud agent po tuto dobu nepřijme hovor, je automaticky odhlášen. Pokud je hodnota nula, automatické odhlášení je vypnuto.
  • Potvrdit před spojením - nastavuje volbu potvrzení přijetí hovoru křížkem.
  • Wrap uptime - délka pauzy v milisekundách mezi ukončením hovoru a dalším spojením.
  • Upravit CDR - zdrojový kanál je v CDR změnen na číslo agenta.
  • Poznámka - informativní text.
logo

Prague // Plzenska 207

STAY TUNED!
CONNECT WITH US.

COMPANY