Skip to main content

VoIPSUN Provider

VoIP ústředna VoIPSUN Provider je robustní SIP proxy server pro poskytovatele hlasových služeb. Základem je vysoko výkonný SIP proxy server KAMAILIO, který zabezpečuje registraci SIP klientu a směrování jejich hovorů. Zpracování RTP streamů je zabezpečeno za pomocí RTPENGINE, které podporuje sifrovaný přenos hlasových paketů, NAT a ICE. Jako mediagateway je použitý Asterisk poslední LTS verze 16.

Ústředna podporuje více úrovňové přihlášení s možností omezení přístupu a oprávnění pro jednotlivé uživatele. Nejvyšší úroveň je pro správce ústředny, kteří mají pod kontrolou všechny ISP poskytovatele a jejich účty. Druhá úroveň je určena pro správce jednotlivých ISP poskytovatelů, kteří si můžou nastavovat vlastní SIP účty (samostatné SIP účty pro telefony, nebo SIP trunky pro ústředny nebo VoIP brány), ceníky, omezení, informační zprávu do zákazníckeho rozhraní pro své zákazníky atd.

Výkon je limitován jedině výkonem použitého hardwaru. V případě decentralizace jednotlivých prvků ustředny (SIP proxy, databáze, mediagateway) na více serverů je možné obsloužit tisíce hovorů a desítky tisíc SIP klientů. Pro obsloužení stovky hovorů je však možné všechny komponenty nainstalovat na jediný server.

Hlavní funkce ústředny:

 • SIP Proxy registrar, redirect server
 • TLS - šifrování signalizace
 • SRTP - šifrování hlasových paketů
 • T38 přenos faxu
 • TDM podpora - SS7, E1 (DSS1, Q.SIG)
 • Vícenásobná registrace SIP klientů
 • ACL seznamy - omezení registrace, SIP komunikace na základě seznamu s povolenými IP adresami nebo rozsahmi IP adres
 • CDR záznamy hovorů
 • Tarify - libovolný počet ceníků
 • Dvou úrovňový billing - koncové ceny pro zákazníka, nákladová cena pro ISP
 • Whitelist, Blacklist - omezení odchozích hovorů na základě povolených nebo zakázaných telefonních čísel, které si nastavuje sám zákazník
 • CLIR - potlačení identifikace volajícího
 • SIP Diversion - zobrazení původního čísla volajícího u přesměrovaných hovorů
 • Prepaid / postpaid
 • Omezení odchozích volání na základě tabulek oprávnení, které spravuje ISP
 • Upozornění na volání do potencionálně nebezpečných destinací - emailové varování ISP a správců ústředny o volání klientů do napr. fraudových destinací s možností omezení maximální délky hovoru
 • Upozornění na volání do destinace jejiž cena překročila nastavenou úroveň (napr. 15kč/min)
 • Omezení počtu odchozích hovorů
 • Kontrola hovorů do zahraničí - v případe, že zákazník překročí povolený limit (napr. 20 hovorů za posledních 5 minut) se odchozí hovory na určenou dobu zablokují a správce je emailem informován o překročení limitu.
 • Denní a měsíční limity hovorného - po překročení limitu se odchozí hovory zablokují. V případe překročení denního limitu se odešle informační email na adresu správce o překročení limitu.
 • PIN kódem chráněné odchozí hovory - zákazník si může nastavit cenu hovoru za minutu a při volání do destinace s vyšší cenou bude po volajícím požadován ochranný PIN kód
 • Přesměrování hovorů - v případě nedostupnosti, obsazenosti nebo okamžitého přesměrování. Hovory lze přesměrovat do hlasové schránky, nebo na telefonní číslo.
 • Fax2mail - virtuální faxové schránky s web rozhraním
 • Voicemail
 • Online diagnostika - zaregistrované SIP účty, log neúspěšných registrací, stav systému, log změn nastavení ve web rozhraní
 • Vícejazyčná podpora web rozhraní - čeština, slovenština, angličtina
 • Konfigurační rozhraní s volitelným oprávněním
 • Exporty CDR do CSV nebo PDF
 • Automatické periodické reporty hovorného jednotlivých zákazníků do emailu
 • Exporty hovorného pro ISP
 • Automatické zálohy - ukládané do interního úložiště, nebo zasílané na emailové adřesy správců ústředny
 • SSH přístup - přístup do systému pro správce ústředny
 • SNMP - SNMP klient pro monitorování systému

Ústředna zatím nepodporuje interní číslovací plány a přepojování hovorů. Je to dané omezením použité SIP proxy, která je aby dosáhla vysokého výkonu bezstavová a tak se o správu hlasových paketů stará RTPENGINE, který v aktuální verzi nepodporuje přehrávání hlášek nebo hudby na pozadí. Z toho důvodu není možné zabezpečit při přepojování přehrání hudby volajícímu, který čeká na přepojení. V případě, že RTPENGINE v budoucnu dokáže přehrát hlášku nebo hudbu okamžitě aktivujeme funkci interních čislovacích plánů a přepojování hovorů, které jsou v stávající verzi dočasně deaktivované.

Demo web rozhraní pro správu ústředny:

Pro přihlášení pod administrátorem použijte následující přihlašovací údaje:

 • Uživatelské jméno: admin
 • Heslo: Password123

Pro příhlášení jako ISP správce můžete použít jeden ze dvou ISP účtů:

ISP VoIPSUN

 • Uživatelské jméno: voipsun
 • Heslo: Password123

ISP DemoISP

 • Uživatelské jméno: demoisp
 • Heslo: Password123


Zobrazení seznamu všech linek


Výpis hovorů a nastavení filtru


Editor informační zprávy pro zákazníky


Přihlášení zákazníka a zobrazení informační zprávy. Černá šablona vzhledu.


Přihlášení zákazníka a zobrazení informační zprávy. Šedá šablona vzhledu.

Napište nám svůj dotaz nebo poptávku