Odpovědi na často kladené otázky

Omezujete licenčně počet vnitřních linek?

Ne, můžete si vytvořit libovolný počet vnitřních linek. Jediným omezením je výkon použitého hardware.


Licenčně je omezen maximální počet simultánních hovorů. Co to znamená?

Omezujeme pouze odchozí hovory vedené z ústředny k vašemu poskytovateli hlasových služeb. Příchozí a interní hovory v rámci ústředny neomezujeme.


Jaký typ zařízení můžu k ústředně připojit?

Libovolný telefon, převodník (analogový, ISDN2, ISDN30), GSM bránu nebo vrátného (ovládání vstupních dveří) podporující SIP protokol. V případě nejasností nás klidně kontaktujte. Rádi vám poradíme a pomůžeme s výběrem vhodného zařízení.


Můžete doprogramovat novou funkci do ústředny na základě mého požadavku?

Ano, můžeme. Kompletní vývoj ústředny probíhá v našem týmu. Díky tomu můžeme pružně reagovat na potřeby klienta.


Funguje ústředna při výpadku elektrického proudu?

Pokud ji vybavíte založním UPS zdrojem, tak ano. Je však nutné zálohovat i napájení telefonů a mít funkční datové připojení.


Mám pár analogových telefonů z předchozí ústředny. Můžu je použit?

Ano, analogové telefony se připojují k VoIP ústředně pomocí analogového FXS převodníku. Digitální telefony, které jste měli připojené k původní ústředně, není bohužel možné použit. Je to z důvodu požití proprietárních protokolů jednotlivých výrobců ústředen.


Naše společnost má více poboček. Musím do každé koupit ústřednu?

Nikoliv, postačí vám jenom jedna. Telefony z poboček přihlásíte na vaši centrální ústřednu. Komunikaci můžete šifrovat, nebo použit VPN tunel. S technickými návrhy či samotnou realizací Vám pomůžeme.


Co znamená zkratka SIP?

SIP (Session Initiation Protocol), je signalizační protokol VoIP telefonie, který se používá pro zahájení, ukončení a obsluhu VoIP telefonních hovorů. SIP vyvinula IETF a byl publikován jako RFC 3261. SIP popisuje komunikaci potřebnou pro zahájení telefonického hovoru. SIP signalizace je jednoduchá a připomíná protokol HTTP. Je založen na textové bázi a je velmi otevřený a flexibilní. Z tohoto důvodu se jedná o nejrozšířenejší standard ve světe VoIP telefonie.


Co znamená zkratka SDP?

SDP (Session Description Protocol - protokol pro popis relace). Je formát pro popis inicializačních parametrů streamingu médií. Streaming médií je obsah, který je sledován nebo poslouchán v době doručení. V SDP se zařízení dohodnou například na použitém hlasovém kodeku.


Co znamená zkratka H323?

H323 je sada standardů, která definuje sadu protokolů pro zajištění zvukové a obrazové komunikace po počítačové síti. H323 je relativně starý protokol a v současné době jej nahrazuje SIP – Session Initiation Protocol. Jednou z výhod protokolu SIP je, že je mnohem jednodušší a připomíná protokoly HTTP / SMTP. Většina zařízení VOIP proto dnes využívá standard SIP. Starší zařízení VOIP však využívají H 323.


Co to je RTP?

RTP (Real Time Transport Protocol) je protokol pro přenos zvuku a videa v reálném čase po internetu. RTP může spolupracovat s RTCP protokolem. V tom případe RTP zajišťuje přenos hlasu a videa a RTCP se používá pro zjištění zpětné vazby o kvalitě přenášeného média.


Co znamená zkratka T38

T38 je protokol, který popisuje, jak odesílat fax prostřednictvím ethernetové sítě. Protokol T38 je zapotřebí, protože faxová data nemohou být odesílána po počítačové datové sítě stejně jako hlasová komunikace, protože taková síť nepodporuje časování, které se používá u klasického faxování. V zásadě platí, že protokol T38 zajišťuje konverzi faxu na obrázek, odesílá jej do jiného faxového přístroje T38 a pak jej konvertuje zpět na analogový faxový signál. Většina bran VoIP a sběrnic nyní spolehlivě podporuje protokol T38. Přenos faxu za pomocí protokolu T38 musí podporovat vaše ústředna i ústředna poskytovatele hlasových služeb.


Seznam signalizačních SIP zpráv

1xx = informační odpovědi

 • 100 Trying (Pokus)
 • 180 Ringing (Vyzvánění)
 • 181 Call Is Being Forwarded (Hovor je přesměrován)
 • 182 Queued (Fronta)
 • 183 Session Progress (Postup relace)


2xx = odpovědi o dosažení úspěchu

 • 200 OK
 • 202 accepted: Used for referrals (přijat: Použití pro doporučení)


3xx = odpovědi o přesměrování

 • 300 Multiple Choices (Více voleb)
 • 301 Moved Permanently (Trvale přemístěn)
 • 302 Moved Temporarily (Dočasně přemístěn)
 • 305 Use Proxy (Použití proxy)
 • 380 Alternative Service (Alternativní služba)


4xx = selhání příkazu

 • 400 Bad Request (Nesprávný příkaz)
 • 401 Unauthorized: Used only by registrars. Proxys should use proxy authorization 407 (Neautorizovaný: Používají pouze registrátoři. Při využití proxy by se měla použít autorizace proxy 407)
 • 402 Payment Required (Reserved for future use) (Požadována platba (rezervováno pro budoucí použití))
 • 403 Forbidden (Zakázáno)
 • 404 Not Found: User not found (Není nalezen: Uživatel nebyl nalezen)
 • 405 Method Not Allowed (Metoda není povolena)
 • 406 Not Acceptable (Není přijatelné)
 • 407 Proxy Authentication Required (Požadovaná autentizace proxy)
 • 408 Request Timeout: Couldn’t find the user in time (Časový limit příkazu: Uživatele se nepodařilo najít včas)
 • 410 Gone: The user existed once, but is not available here any more. (Je pryč: Uživatel kdysi existoval, ale již není k dispozici.)
 • 413 Request Entity Too Large (Entita příkazu je příliš velká)
 • 414 Request-URI Too Long (URI příkazu je příliš dlouhý)
 • 415 Unsupported Media Type (Typ média není podporován)
 • 416 Unsupported URI Scheme (Plán URI není podporován)
 • 420 Bad Extension: Bad SIP Protocol Extension used, not understood by the server (Nesprávná přípona: Je použita nesprávná přípona protokolu SIP, pro server není srozumitelná)
 • 421 Extension Required (Je požadována přípona)
 • 423 Interval Too Brief (Interval je příliš krátký)
 • 480 Temporarily Unavailable (Dočasně není k dispozici)
 • 481 Call/Transaction Does Not Exist (Hovor/transakce neexistuje)
 • 482 Loop Detected (Detekována smyčka)
 • 483 Too Many Hops (Příliš mnoho skoků)
 • 484 Address Incomplete (Adresa není úplná)
 • 485 Ambiguous (Nejasný)
 • 486 Busy Here (Zaneprázdněný)
 • 487 Request Terminated (Příkaz ukončen)
 • 488 Not Acceptable Here (Nepřijatelný)
 • 491 Request Pending (Příkaz čeká)
 • 493 Undecipherable: Could not decrypt S/MIME body part (Nerozluštitelný: Nepodařilo se rozluštit část těla S/MIME)


5xx = chyby serveru

 • 500 Server Internal Error (Vnitřní chyba serveru)
 • 501 Not Implemented: The SIP request method is not implemented here (Neimplementováno: Příkaz/metoda SIP zde není implementována)
 • 502 Bad Gateway (Nesprávná brána)
 • 503 Service Unavailable (Služba není k dispozici)
 • 504 Server Time-out (Časová limit serveru)
 • 505 Version Not Supported: The server does not support this version of the SIP protocol (Verze není podporována: Server nepodporuje tuto verzi protokolu SIP)
 • 513 Message Too Large (Zpráva je příliš velká)


6xx = globální selhání

 • 600 Busy Everywhere (Vše je zaneprázdněno)
 • 603 Decline (Odmítnutí)
 • 604 Does Not Exist Anywhere (Nikde neexistuje)
 • 606 Not Acceptable (Nepřijatelný)


Zpátky

logo

Praha // Plzeňská 207
SLEDUJTE NOVINKY!
SPOJTE SE S NÁMI.

Plzeňská 207
150 00 Praha 5
Česká Republika

IČ: 015 95 512
DIČ: CZ01595512

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: 211 221 270

© 2021 VoIPSUN s.r.o.
www.telefonni-ustredna.cz