Instalace - Debian 7 Wheezy


Instalace operačního systému

Debian 7 Wheezy byl nahrazen novější verzí Debianu. Použijte prosím následující návod: https://www.voipsun.cz/doc/Debian_10_BusterSpusťte instalaci.


Úvodní nabídka

Úvodní nabídka

V úvodní nabídce vyberte Install.


Výběr jazyka

Výběr jazyka

Vyberte si jazyk, ve kterém bude systém nainstalován.


Výběr umístění

Umístění

Vyberte si umístění, ve kterém se nacházíte.


Rozložení klávesnice

Rozložení klávesnice

Vyberte si vám vyhovující rozložení klávesnice.


Jméno počítače

Jméno počítače

Nastavte jméno počítače (hostname).


Název domény

Název domény

Nastavte název vaši domény. Položka může zůstat prázdná.


Heslo pro root uživatele

Nastavení hesla

Nastavte heslo pro správce systému root.


Uživatelský účet - jméno a příjmění

Uživatelský účet

Zadejte jméno a příjmění pro uživatele, který bude sloužit k běžné neadministrátorské práci.


Uživatelský účet - přihlašovací jméno

Uživatelský účet

Zadejte přihlašovací jméno.


Uživatelský účet - heslo

Uživatelský účet

Nastavte heslo.


Rozdělení disku - způsob

Rozdělení disku

Vyberte si způsob rozdělení disku. V našem případě si pro ilustraci vybereme nejjednoduchší způsob - asistované s použitím celého disku.


Rozdělení disku - výběr disku

Rozdělení disku

Ze seznamu dostupných disků vyberte jeden, na který se nainstaluje systém. Původní data na disku budou ztracena.


Rozdělení disku - způsob rozdělení

Rozdělení disku

Vyberte způsob rozdelení disku do jedné nebo více particií.


Rozdělení disku - sumarizace

Rozdělení disku

Pokud si přejete nastavit softwarové zrcadlení disků (RAID), můžete to uskutečnit v tomhle kroku výběrem volby - Nastavit softwarový RAID. Pokud ne, pokračujte na další krok.


Rozdělení disku - zapsání změn

Rozdělení disku

Zapište změny rozdělení na disk.


Správce balíčků

Správce balíčků

Vyberte lokalitu, která je nejblíže k umístění instalovaného počítače.


Správce balíčků - archiv

Správce balíčků

Vyberte zrcadlo s archivem balíčků.


Správce balíčků - proxy

Správce balíčků

Pokud pro přístup k internetu používáte HTTP proxy server, zadejte zde potřebné informace, nebo nic nevyplňujte.


Správce balíčků - popularity-contest

Správce balíčků

Nezapájejte se do odesílání informací o nainstalovaných balících.


Výběr programů

Výběr programů

Zde postačí ponechat zapnutou volbu SSH server a Standardní systémové nástroje. Všechny další potřebné programové balíčky se nainstalujou automaticky při instalaci ústředny.


Zavádeč GRUB

GRUB

Nainstalujte zavádeč GRUB.


Dokončení instalace

Dokončení instalace


Přihlášení do nainstalovaného systému

Přihlášení

Po instalaci se do systému přihlásíte pomocí uživatele root a vámi nastaveného hesla, nebo pomocí vámi vytvořeného uživatele počas instalačního procesu.

Instalace ústředny

Spusťte příkazy:


wget http://www.voipsun.cz/pbx/install_debian_7.sh

chmod 777 install_debian_7.sh

./install_debian_7.sh


Za pomocí uvedených příkazů si stáhněte aktuální verzi instalátora, upravíte jeho práva a následně ho spustíte.


Výběr jazyka instalátoru

Výběr jazyka

Vyberte si vámi preferovaný jazyk instalátora. Výběr uskutečníte šipkami na klávesnici a potvrdíte mezerníkem. Pak pokračujte dále stisknutím klávesy ENTER.


Pokračovat v instalaci

Potvrďte pokračování v instalaci ústředny. Po tomto kroku se do systému nainstalují potřebné softwarové balíčky.


Nastavení hesla do MySQL pro root uživatele

MySQL root heslo

Počas instalace balíčku budete vyzváni k nastavení hesla do databáze pro uživatele root. Doporučujeme v rámci bezpečnosti nastavit nejaké vámi vymyšlené heslo. Tohle heslo si zapamatujte, počas instalace budete znovu vyzváni k jeho zadání.


Po instalaci balíčků

Po instalaci budete informování zprávou. Potvrděním budete pokračovat v instalaci.


Nastavení MySQL databáze

MySQL server

Zadejte adresu, nebo doménový název MySQL serveru. V našem případě se ústředna bude instalovat na stejný server, kde je nainstalován MySQL server. Z toho důvodu ponechte hodnotu localhost a potvrďte klávesou ENTER.


MySQL root heslo

Zadejte heslo pro root uživatele MySQL databáze. Jedná se o heslo, které jste nastavili počas instalace balíčků.


MySQL název databáze

Zadejte název databáze. Tuto databázi bude využívat ústředna k uložení nastavení a seznamu uskutečněných hovorů. Předvyplněnou hodnotu potvrďte klávesou ENTER.


MySQL uživatel

Zadejte jméno uživatele databáze. Tohoto uživatele bude používat aplikace ústředny pro přístup do databáze. Doporučujeme ponechat předvyplněnou hodnotu, nebo si nastavit vlastního uživatele.


MySQL heslo

Nastavte heslo pro nového uživatele.


Konfigurace asterisku

Systémový uživatel

Zadejte jméno pro systémového uživatele. Pod tímto neprivilegovaným uživatelem bude spuštěna hlavní aplikace ústředny. Pokud sem zadáte jméno root, bude aplikace spuštěna pod správcovským uživatelským účtem.


Instalační prefix

Pokud si přejete nainstalovat ústřednu do jiné složky, Zadejte sem její plnou cestu, jinak ponechte slovo default

Příklad /opt/ustredna


TFTP server

TFTP server

Nastavte složku pro TFTP server. Případně ponechte předvyplněnou hodnotu.


Nastavení časové zóny, formátu času a datumu

Nabídka

V nabídce můžete nastavit časové pásmo, formát času a datumu, nebo den kterým začíná týden. Pokud vám předvyplněné hodnoty vyhovují, stiskněte klávesu 5, nebo se šipkami posuňte na Pokračovat na další krok a potvrďte klávesou ENTER.


Časová zóna

Výběr kontinentu.


Časová zóna

Výběr města.


Časová zóna

Nastavte formát času.


Časová zóna

Nastavte formát datumu.


Časová zóna

Vyberte první den týdne.


SSL certifikát

Vygenerování SSL certifikátu pro WEB server ústředny.


SSL certifikát

Vyplňte údaje potřebné pro vygenerování SSL certifikátu. Případne ponechte výchozí hodnoty. Mezi položkami se pohybujete šipkami nahoru a dolu. Úpravu provedete běžným napsáním textu. Na další krok se posunete klávesou ENTER.


Stáhnutí a instalace Asterisku, DAHDI, LibPRI, SpanDSP a PtLIB

V dalším kroku se stáhnou poslední verze programů:

  • Asterisk 11 - VoIP ústředna
  • DAHDI - časovač, ISDN30/ISDN2 ovladač
  • LibPRI - signalizace (volitelný program)
  • SpanDSP - podpora softwarového faxování
  • PtLIB - rozličné nástroje (Portable Tools Library)


LibPRI

Pokud nemáte nainstalovanou hardwarovou kartu s ISDN30 rozhraním, můžete instalaci LibPRI přeskočit.


Sumarizace

Souhrn programů, které se budou instalovat v následujícím kroku. Po potvrzení se začnou instalovat programy ústředny. Po nich se stáhne WEB rozhraní ústředny a jeho komponenty. Nasledně proběhne závěrečná instalace a po ní se objeví sourhn nastavení.


Finalní souhrn


Instalace licence

Po nainstalování ústředny si zjistěte IP adresu ústředny příkazem ip a. Dostanete podobný výpis:


Finalní souhrn

V našem případě máme na síťovém rozhraní eth0 adresu 172.16.205.134. Vaše adresa se bude s největší pravděpodobností lišit.

V dalším kroku zadejte do internetového prohlížeče zjištěnou adresu: https://172.16.205.134. Zobrazí se následující stránka s informaci o chybějící licenci.


WEB licence

Pokud jste od nás obdrželi licenci, nakopírujte ji sem.


WEB licence

Po nakopírování klikněte na tlačítko Recheck. Následně se vám zobrazí přihlašovací stránka do web rozhraní ústředny.


První přihlášení

Přihlášení

Zadejte výchozí přihlašovací jméno (admin) a heslo (admin) a vyberte si jazyk web rozhraní.


Vytvořte správce ústředny kliknutím v nabídce na Uživatelé a pak na tlačítko Nový Uživatel.


Uživatelé

Zadejte přihlašovací jméno, celé jméno, heslo a povolte volbu "Je admin?".


Po vytvoření uživatele klikněte v nabídce na Nastavení a pak na Systémová konfigurace.


Systémová konfigurace

Změnte položku IP adresa ústředny z hodnoty 127.0.0.1 na vámi zjištěnou IP adresu.


Klikněte v nabídce na Nastavení a pak na Vygenerovat konfiguraci

Vygenerujte konfiguraci


Po vygenerování konfigurace se objeví chybová hláška, která je způsobena prvním přihlášením.

Chybová hláška

Hlášku ignorujte a restartujte ústřednu pomocí příkazu reboot.

Reboot

Po restartu je vaše ústředna kompletně nainstalována a připravena ke konfiguraci.Zpátky

logo

Praha // Plzeňská 207
SLEDUJTE NOVINKY!
SPOJTE SE S NÁMI.

Plzeňská 207
150 00 Praha 5
Česká Republika

IČ: 015 95 512
DIČ: CZ01595512

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: 211 221 270

© 2021 VoIPSUN s.r.o.
www.telefonni-ustredna.cz